Αβλαβής Διεύλευση;

Το Πρώτο Θέμα δημοσίευσε εδώ την είδηση για την τουρκική φρεγάτα που έφτασε λίγο έξω απο το Σούνιο

Σε απόσταση τεσσάρων ναυτικών μιλίων από το Σούνιο και πέντε νμ από την Κέα έφτασε η φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Turgut Reis, παραβιάζοντας κάθε κανόνα αβλαβούς διέλευσης!
Συνολικά η τουρκική φρεγάτα παρέμεινε επί οκτώ ώρες –από τις εννέα το πρωί μέχρι τις πέντε το απόγευμα- εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, πλέοντας ανάμεσα στην Σκύρο, το Κάβο Ντόρο, την Κέα και το Σούνιο!
Τυπικώς η φρεγάτα Turgut Reis συμμετείχε στα αεροναυτικά γυμνάσια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Περίπου στις εννέα το πρωί αποσπάστηκε από τα υπόλοιπα τουρκικά πλοία και έπλευσε ανατολικά – βορειοανατολικά της Σκύρου. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης, η τουρκική φρεγάτα μπήκε στο στενό του Καφηρέα (κάβο Ντόρο) και κινήθηκε νοτιοδυτικά προς την Κέα και το Σούνιο επί περίπου τέσσερις ώρες. Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, η φρεγάτα που θεωρείται ένα από τα πλέον αξιόμαχα πλοία του τουρκικού στόλου- ανέστρεψε και κινήθηκε πίσω προς το Κάβο Ντόρο.
fregata

Από εκείνη την ώρα η ελληνική φρεγάτα Μπουμπουλίνα που παρακολουθούσε διακριτικά τον πλου της Turgut Reis επεσήμανε μέσω ασυρμάτου στο πλήρωμα του τουρκικού πλοίου ότι παραβιάζει το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης και ότι θα πρέπει να πλεύσει προς τα διεθνή ύδατα. Ο κυβερνήτης της τουρκικής φρεγάτας αγνόησε επιδεικτικά όλες τις εκκλήσεις και συνέχισε να πλέει με χαμηλή ταχύτητα 15 κόμβων. Ο προκλητικός πλους της Turgut Reis συνεχίστηκε επί τέσσερις ώρες, μέχρι τις πέντε το απόγευμα, όταν τελικώς εξήλθε από το στενό του Καφηρέα.
Από το Πεντάγωνο επισημαίνεται πάντως ότι η κίνηση της τουρκικής φρεγάτας είχε εντοπιστεί εγκαίρως από τα ναυτικά παρατηρητήρια της Σκύρου και της Άνδρου και ότι σε απόσταση τριών μιλίων από την Turgut Reis έπλεε συνεχώς η φρεγάτα Μπουμπουλίνα.
του Μάκη Πολλάτου
Εφόσον δεν ήξερα τι ακριβώς προβλέπει η ασφαλής διεύλευση των πλοίων ενημερώθηκα απο τη σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα στοιχεία που θεωρώ πιο σημαντικά είναι με κόκκινο χρώμα και υπογραμμισμένα.

α.  Ο Διοικητής  ανεξαρτήτου  Ναυτικής  Δυνάμεως  και  γενικώτερα  ο  αρχαιότερος  Διοικητής, αρχαιότερος Κυβερνήτης ή Κυβέρνητης μεμονωμένου  Πολεμικού Πλοίου  λαμβάνει  ιδιαίτερη  μέριμνα  διά  την  εφαρμογή  των κανόνων  περί  «αβλαβούς  διελεύσεως» κατά την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου που παρέχεται στα Πολεμικά Πλοία από  το  διεθνές  κατά  θάλασσα Δίκαιο.

β.    Τα   περί   του  δικαιώματος  αβλαβούς  διελεύσεως  λεπτομερώς  καθοριζομένα στο «Εγχειρίδιο Διεθνούς Δικαίου θαλάσσης» του Π.Ν., έχουν ως ακολούθως:

(1) Δικαίωμα αβλαβούς  διελεύσεως,  ήτοι  της  ναυσιπλοίας  διά  της  χωρικής  θαλάσσης  ενός παρακτίου κράτους με σκοπό απλής, αδιακόπου και  άνευ παρεκκλίσεων διελεύσεως, -εφόσον  η  διέλευση  αυτή  δεν  προκαλεί  κινδύνους  διά  την  ειρήνη,  την  ασφάλεια  και  την  έννομη  τάξη του παρακτίου κράτους, απολαύουν άπαντα τα πλοία, όλων των κρατών. Τα  υποβρύχια υποχρεούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος τούτου να πλέουν εν επιφανεία και να δεικνύουν την σημαία τους. Το  δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως δεν επεκτείνεται στην υπέρπτηση των αεροσκαφών διά μέσου του εθνικού εναερίου χώρου.

(2) Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοία διά μέσου της χωρικής  θαλάσσης  με  τον σκοπό και μόνο

(α) Διάπλου αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα.

(β) Εισόδου στα εσωτερικά ύδατα.

(γ) Εξόδου από εσωτερικά ύδατα.

Η  διέλευση αυτή πρέπει να είναι συνεχής, αδιάκοπη και ταχεία και με  ταχύτητα  ανάλογη  προς  τις  περιστάσεις.   Το  διερχόμενο  πλοίο  δεν επιτρέπεται  να  αγκυροβολεί  ούτε  να  κρατεί,  αλλά μόνο σε περίπτωση  ανωτέρας βίας, παροχής βοηθείας σε ανθρώπους και πλοία  σε  κίνδυνο  ή εφόσον το απαιτεί η ασφάλεια της ναυσιπλοίας. Κάθε άλλος σκοπός ή τρόπος διελεύσεως (π.χ. διάπλους μη συνεχής, δι’  αδικαιολογήτων ελιγμών,  αδικαιολόγητη  αγκυροβολία  ή  κράτηση)  δεν υπόκεινται στην νομική έννοια της διελεύσεως, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

(3) Αβλαβής είναι η διέλευση, η  οποία  δεν  θέτει  σε  κίνδυνο  από  ηθικής ή υλικής πλευράς τη δημοσία ειρήνη, τη δημοσία τάξη και ασφάλεια  και  γενικά  την  ομαλή  διαβίωση  του  παρακτίου  κράτους. Οι κατωτέρω  περιπτώσεις δεν συνιστούν αβλαβή διέλευση:

(α)   Απειλή   ή   χρήση  βίας  εναντίον  της  κυριαρχίας,  εδαφικής ακεραιότητος ή πολιτικής ανεξαρτησίας  του  παρακτίου  κράτους  ή  καθ’  οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου.

(β)  Οποιαδήποτε πράξη προς συλλογή πληροφοριών που θέτει σε κίνδυνο την άμυνα ή ασφάλεια του παρακτίου κράτους.

(γ) Οποιαδήποτε άσκηση με όπλα οποιουδήποτε τύπου

(δ)  Οποιαδήποτε  πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στον επηρεασμό της  αμύνης ή ασφαλείας του παρακτίου κράτους.

(ε) Απονήωση, προσνήωση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

(στ) Φόρτωση και  εκφόρτωση  πραγμάτων  ή  επιβίβαση  και  αποβίβαση  προσώπων  κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών ή άλλων κανονισμών του παρακτίου κράτους.

(ζ)  Οποιαδήποτε  πράξη  πταισματικής  (εκ  προθέσεως  ή   αμελείας)  ρυπάνσεως.

(η) Οποιεσδήποτε αλιευτικές δραστηριότητες.

(θ) Η διενέργεια οποιασδήποτε επιστημονικής ερεύνης.

(ι)   Οποιαδήποτε   πράξη   η   οποία  συνιστά  οποιασδήποτε  φύσεως  παρενόχληση των συστημάτων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών του παρακτίου κράτους.

(ια)  Οποιαδήποτε  άλλη  πράξη  η  οποία δεν έχει άμεση σχέση με την  διέλευση (π.χ. εκτέλεση γυμνασίων, πλους υπό κάλυψη φώτων).

γ.  Δεδομένου  ότι αριθμός κρατών απαιτεί προηγουμένη γνωστοποίηση ή και άδεια προ της ασκήσεως του δικαιώματος της αβλαβούς διελεύσεως,  το  ΓΕΝ  μεριμνά εκάστοτε διά τις σχετικές ενέργειες και την έκδοση εντολών προς τον Διοικητή ή τον Κυβερνήτη στη Διαταγή Επιχειρήσεων/ Ασκήσεων  ή  εκτάκτως  όταν  απαιτείται, γνωρίζοντας σε αυτούς και τυχόν εγκριθείσες από το ξένο κράτος άρσεις περιορισμών κατά  την  αβλαβή  διέλευση όπως π.χ. δυνατότητα αγκυροβολίας, πτήσεως ελικοπτέρων ή άλλες.

δ.   Εφόσον  δεν  υπάρχουν αντίθετες εντολές από το ΓΕΝ ή την Εθνική αρχή επιχειρησιακού ελέγχου, ο Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως ή Κυβερνήτης Πολεμικού Πλοίου δύναται κατά την κρίση του να ασκήσει το δικαίωμα  της αβλαβούς  διελεύσεως τηρώντας  επακριβώς  τα καθοριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο  6β  και  αναφέροντας  την  πρόθεση  του   αυτή   στην   αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου.

Απο τα παραπάνω προκύπτει οτι είναι παράλογο να δίνεις άδεια αβλαβούς διεύλευσης σε μια υπερσύγχρονη φρεγάτα του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, εφοδιασμένη με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αισθητήρες που μπορούν να απομονώσουν χερσαίους, υδάτινους και εναέριους πιθανούς στόχους. Αν και το παραπάνω δεν είναι εύκολο να αποδειχτεί, σε κάθε περίπτωση προληπτικά απαγορεύεις την είσοδο γιατί το πιθανό είναι οτι η φρεγάτα δεν πάει να ψαρέψει τσιπούρες αλλά ραδιοσυχνότητες.

Άλλωστε η Ελλάδα δρα στα πλαίσια της νομιμότητας εφόσον, σύμφωνα με τον κανονισμό του πολεμικού ναυτικού,

1. Η φρεγάτα συμμετέχει σε πολεμική άσκηση

2. Είναι πολύ πιθανόν οτι αποσκκοπεί στη συλλογή πληροφοριών που θέτει σε κίνδυνο την άμυνα ή ασφάλεια του παρακτίου κράτους.

3. Ασκεί παρενόχληση των συστημάτων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών του παρακτίου κράτους.

Εφόσον είναι στη διακριτική σου ευχέρεια σαν κράτος να άρεις το δικαίωμα αβλαβούς διεύλευσης αν το κρίνεις απαραίτητο γιατί δεν το κάνεις; Φυσικά η τουρική φρεγάτα δε θα σου ζητήσει άδεια και απροειδοποίητα όπως και το έκανε θα αποσπαστεί και θα κάνει του κεφαλιού της. Επομένως μήπως θα ήταν σωστό να ήταν παραταγμένα Ελληνικά Πολεμικά πλοία για να εμποδίσουν την πρόσβασή της σε «ευαίσθητες» περιοχές; Δυστυχώς δεν είναι νέο το περιστατικό..Έχουμε προηγούμενη εμπειρία. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει όταν χάσαμε τον πιλότο μας Ηλιάκη, τότε που δύο τουρκικά F-16 συνόδευαν ένα αναγνωριστικό Phantom RF-4 ενώ παράλληλα μία τουρκική φρεγάτα έπλεε στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης στα πλαίσια άσκησης ηλεκτρονικού πολέμου για να ανιχνεύσουν τις συχνότητες των S300;Σίγουρα το κενό εξουσίας στην Τουρκία και το διαφαινόμενο deal του Ερντογάν να λύσει τα χέρια των στρατηγών στο Αιγαίο και στις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων προκειμένου να μην κυρηχθεί εκτός νόμου το κόμμα του, αιτιολογούν αυτές τις προκλήσεις που πρέπει μεν να αντιμετωπίζουμε με νηφαλιότητα αλλά κυρίως με εγρήγορση και προετοιμασία.

Advertisements

3 Responses to “Αβλαβής Διεύλευση;”


 1. 1 Αναμοχλευτής Ιανουαρίου 15, 2009 στο 10:29 μμ

  Εκτιμώ ότι η διέλευση της τουρκικής φρεγάττας ήταν μάλλον στα πλαίσια εκπαιδευτικής αποστολής, η οποία ερμηνεύεται κατά πάσα πιθανότητα λανθασμένα ως προκλητική ενέργεια.

  Οι Τούρκοι είχαν ακούσει κάτι για Υδραίους και Σπετσιώτες καπετανέους και απλώς ήθελαν να δουν από κοντά τα νησιά αυτά.

  Δεν συντρέχει επομένως ουδείς λόγος ανησυχίας, δεδομένου του γεγονότος ότι εκείνοι οι καπετανέοι έχουν πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, όπως και κάθε απόηχος του έργου τους.

 2. 2 giannis agiannis Δεκέμβριος 27, 2010 στο 10:55 πμ

  Λυπούμαι πολύ.
  Όλα δείχνουν ότι δεν έχουμε κυβέρνηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Ό.τι άλλο μπορεί να είναι αλλά ελληνική δεν είναι. Κατήγγειλε ο κ. Καμένος ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Τούρκοι έχουν αντιπροσωπία; της ομόσπονδης Τουρκικής Δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης!!!! Αν αυτό αληθεύει, στ’ αλήθεια που μας πάνε;;; Ο ίδιος καταγγέλλει ότι οι εγκληματίες, δολοφόνοι και ένοχοι εσχάτης προδοσίας «τσάμιδες» κάνουν συνέδριο στην Ηγουμενίτσα!!! με θέμα «Διεκδίκηση των περιουσιών τους κλπ.» Μα αν είμαι καλά πληροφορημένους οι Έλληνες μετανάστες που δεν καλλιέργησαν τα κτήματά τους για 20 χρόνια, τα έχουν χάσει λόγω χρησικτησίας! Αυτά τα καθάρματα οχτροί της Ελλάδας μας που έχουν 67 χρόνια να πατήσουν το πόδι στη χώρα, που πρόδωσαν, δολοφόνησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας, πολέμησαν κατά της Ελλάδας μας, έκαψαν και κατέστρεψαν περιουσίες, έχουν δικαιώματα; Γιατί τους επιτρέπεται και η είσοδος ακόμη στη χώρα; Μήπως έπρεπε να συλληφθούν και να καταδικαστούν και να εκτίσουν την ισόβια ποινή τους, διότι τα εγκλήματα τους ήσαν και είναι μεγαλύτερα από τα εγκλήματα των χουντικών που σάπισαν στην φυλακή, ορθώς, και χωρίς πολιτικά δικαιώματα;;;
  Αυτά δεν έπρεπε, να τα διαλαλήσουμε παντού και να τους κόψουμε τον βήχα; σε αυτούς και τους προστάτες τους; Βλέπε συνεχή προσπάθεια των καθαρμάτων αμερικανών για συρρίκνωση της χώρας και του Ελληνισμού γενικότερα!!!!


 1. 1 "Αβλαβής διέλευση" της τουρκικής φρεγάτας και άλλα ανατολίτικα παραμύθια | Search Top Greek Blog Παράθεση σε Ιανουαρίου 15, 2009 στο 5:07 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Ιανουαρίου 2009
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ.   Ιολ. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
GreekBloggers.com

 

 

Macedonia Blogs

 

 

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: